top of page

הדפסה על כובעים

הדפסה על כובעים היא בחירה נהדרת לקידום מכירות, מזכרת מאירוע או כהשלמה למדי חברה. אנחנו מדפיסים על מגוון רחב של כובעים בכמה רמות גימור ושיטות הדפסה. 

כובעי עבודה | כובעים לקידום מכירות | כובעים לקד|מ | הדפסה על כובעים | הדפסת כובעים | כובעים מודפסים | כובע ליגיונר
הדפסת כובעים | הדפסה על כובעים | הדפסת כובעים בבית שמש | הדפסה על כובעים בבית שמש | הדפסת כובעים במודיעין | הדפסה על כובעים במודיעין | הדפסת כובעים בירושלים | הדפסה על כובעים בירושלים | הדפס על כובע
כובע טמבל | הדפסה על כובע טמבל | הדפסת כובעים | כובע מודפס | כובע טמבל מודפס | הדפסת כובעים בבית שמש | הדפסת כובעים במודיעין | הדפסת כובעים בירושלים
כובעי רשת | הדפסה על כובעי רשת | הדפסת כובעי רשת | הדפסה על כובעי רשת בבית שמש | הדפסה על כובעי רשת בירושלים | הדפסה על כובעי רשת בתל אביב | כובעי רשת מודפסים
 הדפסה על כובעים ירושלים | הדפסה על כובעים תל אביב | הדפסה על כובעים  מודיעין | הדפסת כובעים ירושלים | הדפסת כובעים מודיעין
כובע דריפיט | הדפסה על כובע דריפיט | כובעים מודפסים | הדפסת כובעים | הדפסה על כובעים | הדפס על כובע | הדפסת כובעים בבית שמש
כובע ביסבול | כובע מודפס | הדפסת כובעים | הדפסה על כובעים | כובעים מודפסים

הדפסה על כובעים יכולה להתבצע בכמה שיטות: 

הדפס משי על כובע - הדפס בצבע אחד, מתאים לכמויות גדולות. 

הדפס סובלימציה על כובע - הדפס צבעוני, אפשרי על כובעי פוליאסטר בהירים (בעיקר כובעי רשת). מתאים מאוד כמזכרת מאירוע.

הדפסה דיגיטלית על כובע - הדפס צבעוני, אפשרי על כל סוגי הכובעים. להדפס יהיה רקע  משום שאנו מדפיסים על אפליקציה מיוחדת ואותה חותכים ומעבירים לכובע).

הדפסה על כובעים | הדפס על כובעים | הדפסה על כובע | הדפס על כובע | הדפסת כובעים | הדפסת כובעים בבית שמש | הדפסת כובעים לאירועים
הדפסה על כובעים | הדפס על כובעים | הדפסה על כובע | הדפס על כובע | הדפסת כובעים | הדפסה על כובעים בירושלים | הדפסה על כובעים במרכז | הדפסה על כובעים בבית שמש
bottom of page